HỆ THỐNG TRUNG TÂM ANH NGỮ ILEAD AMA HUẾ

ILEAD READING RACE

Unlock your full potential

Register Here
Thể Lệ Cuộc Thi

- Vòng này đánh giá kỹ năng và kiến thức ngôn ngữ của người tham gia dựa trên các kỳ thi IELTS hoặc Cambridge English nổi tiếng quốc tế.

- Thí sinh được đánh giá dựa trên khả năng đọc, viết, nghe và nói

- Bài thi được thiết kế để đánh giá nghiệm ngặt về trình độ ngôn ngữ.

- Vòng này đánh giá kỹ năng và kiến thức ngôn ngữ của người tham gia dựa trên các kỳ thi IELTS hoặc Cambridge English nổi tiếng quốc tế.

- Thí sinh được đánh giá dựa trên khả năng đọc, viết, nghe và nói

- Bài thi được thiết kế để đánh giá nghiệm ngặt về trình độ ngôn ngữ.

- Vòng này đánh giá kỹ năng và kiến thức ngôn ngữ của người tham gia dựa trên các kỳ thi IELTS hoặc Cambridge English nổi tiếng quốc tế.

- Thí sinh được đánh giá dựa trên khả năng đọc, viết, nghe và nói

- Bài thi được thiết kế để đánh giá nghiệm ngặt về trình độ ngôn ngữ.

Giải thưởng
  • Học bổng 70% khóa học tại iLead AMA Huế
  • 1 bộ sách và Tài khoản đọc sách với hơn 400 đầu sách trong vòng 1 năm
  • Học bổng 50% khóa học tại iLead AMA Huế
  • 1 bộ sách học tiếng anh
  • Học bổng 40% khóa học tại iLead AMA Huế
  • 1 bộ sách học tiếng anh
Chia sẽ của phụ huynh